INGASUR 95 RIUDOMS S.L. persegueix satisfer les necessitats i expectatives de tots els Clients i de tot el personal col·laborador de l’entitat. Això ho aconseguim mitjançant el compliment dels requisits reglamentaris i legals aplicables, els requisits subscrits relacionats amb els seus perills per a la Seguretat i Salut en el Treball, així com dels establerts per les normes UNE-EN-ISO 9001:2015 i OHSAS 18001:2007.

Des de 1995, INGASUR es va iniciar en la filosofia de Qualitat Total. Aquesta decisió implica oferir el millor d’un mateix en tots els camps de la nostra actuació.
En el camp comercial s’intenta dur a terme una estratègia de preus ajustats oferint la màxima rapidesa i bon fer en el servei. Amb la fabricació de productes acabats d’alta qualitat utilitzant les millors matèries primeres i tècniques disponibles al mercat.
En el camp dels Recursos Humans el nostre model ens porta a considerar a l’empleat com a capital i actiu principal de la signatura. INGASURven mà d’obra especialitzada pel que disposem d’una plantilla capacitada, formada i proactiva. Any a any es ve invertint en formació tant en matèria de seguretat com en desenvolupament per comptar amb els millors mitjans al nostre abast.

La Missió de l’entitat és la de servir als nostres Clients concorde a les seves necessitats i expectatives. Fins i tot aportant noves visions i valor afegit gràcies a la nostra dilatada experiència en el sector industrial.
Quant a la Visió ens considerem un organisme amb professionals amb dilatada experiència i formació capaces d’aconseguir que els Clients dipositin en nosaltres la seva confiança gràcies a la nostra versatilitat i la facilitat d’adaptació al mitjà.

L’Adreça adquireix el compromís de comunicar a tota l’organització la importància de complir tant els requisits del Client com els legals i reglamentaris i de millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió de la Qualitat i Seguretat.

La política de Qualitat es complementa amb la declaració dels següents principis:
• Satisfer les necessitats dels nostres Clients, escoltant-los i implicant-los des del començament del contracte/demanat en la determinació de la Qualitat que els satisfaci i en els sistemes per a la seva obtenció.
• Complir amb els requisits contractuals i amb aquella legislació i reglamentació aplicable als nostres productes i serveis que determinin altres requisits de qualitat.
• Millorar contínuament l’eficàcia i eficiència dels nostres processos i dels sistemes de gestió.
• Planificar els objectius de qualitat, les activitats i els recursos necessaris, realitzar el seu seguiment i prendre les accions necessàries per aconseguir els resultats perseguits.
• Conscienciar al personal de l’organització de la importància de les seves activitats i de la seva contribució a l’assoliment dels objectius.
• Formar a les persones de l’organització per assegurar que el seu coneixement i les seves competències es adecuan a les necessitats actuals i futures.
• Incrementar l’activitat amb l’objectiu de la creació d’ocupació, la fidelització dels clients i l’obtenció de beneficis.
• Fomentar el bon ambient i companyonia en el lloc de treball.

L’Adreça de l’empresa manifesta el seu decidit interès per impulsar la prevenció dels riscos laborals i la millora contínua de les condicions de Seguretat i Salut en el Treball.
Com a conseqüència d’això, assumeix el compromís de liderar, desenvolupar i implantar un Pla de Prevenció dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Aquest Pla conté els requisits per integrar la Prevenció en la gestió de l’empresa, és a dir, en el conjunt d’activitats i decisions, tant en els processos tècnics, en l’organització del treball, com en tots els nivells de la línia jeràrquica.
La Prevenció així concebuda es converteix en una Responsabilitat de TOTS i CADASCUN dels quals treballem en l’empresa.
Des de l’Adreça i a través del departament de Coordinació de Seguretat i Salut es treballa incansablement per assegurar que el nostre sistema de prevenció sigui efectiu i s’obtingui un índex d’accidents zero.
És la nostra responsabilitat i compromís implantar pràctiques segures i generar valor a partir de la seguretat al centre de treball. És d’importància cabdal per a l’empresa prevenir la contaminació ambiental i els altres impactes adversos.
L’Adreça de l’empresa es compromet a proporcionar els recursos adequats per al desenvolupament d’aquest Pla de Prevenció, a difondre-ho a tot el personal i a impulsar el seu compliment.
Finalment, manifesta el seu desig que tota l’organització s’impliqui en el desenvolupament del citat Pla, col·laborant en la implantació del mateix i assumint cadascú les obligacions que li corresponguin.

INGASUR estableix el seu compromís amb la responsabilitat ambiental, en polítiques i compromisos d’obligat compliment en totes les activitats i ubicacions. En els processos de producció es busca les pràctiques més saludables i respectuoses amb el medi ambient. Així mateix la companyia està compromesa en la gestió correcta dels residus generats i buscar el menor impacte ambiental possible dins de l’activitat industrial que prestem.
Es persegueix l’optimització en el consum dels recursos materials, energètics i hídrics, així com l’ús d’energies netes i de productes i serveis en pro d’una Economia Circular.

L’Adreça confia que tota l’Organització comprèn la transcendència d’aquest document i ho integra en el seu estil de treball.

Riudoms, 12 de febrer de 2018